Traditional - VI SKAL IKKJE SOVE BORT SUMARNATTA

First performance: 09/06/2009


Coverinfo

Songinfo

Other cover versions

Bruce on the artist

Lyrics

Norwegian
 
Vi skal ikkje sova bort sumarnatta
Vi skal ikkje sova bort sumarnatta,
ho er for ljos til det.
Då skal vi vandra isaman ute,
under dei lauvtunge tre.
under dei lauvtunge tre.

Då skal vi vandra isaman ute,
der blomar igraset står.
Vi skal ikkje sova bort sumarnatta,
som kruser med dogg vårt hår.
som kruser med dogg vårt hår.

Vi skal ikkje sova frå høysåteangen
og grashoppespelet i eng,
men vandra i lag underbleikblå himlen
til fuglane lyfter veng.
til fuglane lyfter veng.

Og kjenna at vi er i slekt med jorda,
med vinden og kvite sky,
og vita at vi skal vera isaman
like til morgongry.
like til morgongry.
 
English translation
 
We should not sleep away the summer night
We should not sleep away the summer night,
it is too light for that.
Then we shall wander together in the open
under the leaf-heavy trees
under the leaf-heavy trees

Then we shall wander together in the open
where flowers in the grass are standing
We shall not sleep away the summer night
which makes our hair fussy with dew

We shall not sleep away from the smell of hay
and the singing of the grasshoppers in the fields
but wander together under the pale blue sky
till the birds lift their wings
till the birds lift their wings

And feel that we are of the same kin as the earth
with the wind and the white clouds,
and know that we shall be together
all the time till dawn
all the time till dawn